Tìm kiếm thông tin
STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 494/TB-SYT 18/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Phòng khám đa khoa Kỳ Sơn thuộc Công ty cổ phần quốc tế Nam Kỳ Sơn
2 490/TB-SYT 17/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Vân Sơn (cơ sở 1), huyện Tân Lạc
3 491/TB-SYT 17/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn
4 492/TB-SYT 17/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Thanh Sơn (cơ sở 2), huyện Lương Sơn
5 493/TB-SYT 17/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Thanh Sơn (cơ sở 1), huyện Lương Sơn
6 495/TB-SYT 17/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Lạc Sỹ thuộc Trung tâm Y tế huyện Yên Thủy
7 486/TB-SYT 16/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc
8 487/TB-SYT 16/07/2024 Thông báo Trung tâm y tế huyện Đà Bắc đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị
9 485/TB-SYT 16/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Cao Dương (cơ sở 2) huyện Lương Sơn
10 482/TB-SYT 14/07/2024 Thông báo về việc công bố người hành nghề không còn làm việc tại Trạm Y tế xã Lạc Sỹ, huyện Yên Thủy
11 483/TB-SYT 14/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trung tâm Y tế huyện Yên Thủy
12 484/TB-SYT 14/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Bảo Hiệu (cơ sở 1) thuộc Trung tâm Y tế huyện Yên Thủy
13 470/TB-SYT 10/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Thống Nhất (cơ sở 3) thuộc Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy
14 471/TB-SYT 10/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Suối Hoa (cơ sở 1), huyện Tân Lạc
15 474/TB-SYT 10/07/2024 Thông báo về việc công bố người hành nghề không còn làm việc tại Phòng khám đa khoa Kỳ Sơn thuộc Công ty cổ phần quốc tế Nam Kỳ Sơn
16 475/TB-SYT 10/07/2024 Thông báo về việc công bố người hành nghề không còn làm việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình
17 476/TB-SYT 10/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình
18 468/TB-SYT 09/07/2024 Thông báo Trung tâm y tế huyện Lạc Thủy báo cáo người hành nghề không làm việc tại cơ sở
19 469/TB-SYT 09/07/2024 Thông báo Trung tâm y tế huyện Yên Thủy báo cáo người hành nghề không làm việc tại cơ sở
20 467/TB-SYT 09/07/2024 Công bố cơ sở VNVC Hòa Bình –Công ty cổ phần vacxin Việt Nam đủ điều kiện tiêm chủng
21 462/TB-SYT 08/07/2024 Thông báo về việc công bố người hành nghề không còn làm việc tại Trung tâm y tế huyện Tân Lạc
22 466/TB-SYT 08/07/2024 Thông báo về việc công bố người hành nghề không còn làm việc tại Phòng khám đa khoa Kỳ Sơn
23 457/TB-SYT 07/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc
24 458/TB-SYT 07/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc
25 459/TB-SYT 07/07/2024 Thông báo về việc công bố người hành nghề không còn làm việc tại Trạm Y tế xã Phong Phú, huyện Tân Lạc
26 449 /TB-SYT 03/07/2024 Thông báo về việc công bố người hành nghề chấm dứt hành nghề tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình
27 450/TB-SYT 03/07/2024 Thông báo về việc công bố người hành nghề không còn làm việc tại Trung tâm y tế huyện Lạc Sơn
28 451/TB-SYT 03/07/2024 Thông báo về việc công bố người hành nghề không còn làm việc tại Trung tâm y tế huyện Cao Phong
29 452/TB-SYT 03/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trung tâm Y tế huyện Cao Phong
30 453/TB-SYT 03/07/2024 Thông báo về việc công bố người hành nghề không còn làm việc tại Trạm y tế xã Quyết Chiến thuộc Trung tâm y tế huyện Tân Lạc
31 454/TB-SYT 03/07/2024 Thông báo Trung tâm y tế huyện Mai Châu đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị
32 442 /TB-SYT 01/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Thịnh Minh (cơ sở 2), thành phố Hòa Bình
33 443 /TB-SYT 01/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Suối Hoa (cơ sở 1), huyện Tân Lạc
34 441/TB-SYT 30/06/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trung tâm Y tế thành phố Hoà Bình (cơ sở 1)
35 439/TB-SYT 27/06/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Hợp Thành, thành phố Hòa Bình
36 425/TB-SYT 25/06/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc
37 426/TB-SYT 25/06/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Thống Nhất (cơ sở 1) thuộc Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy
38 427/TB-SYT 25/06/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Phòng khám đa khoa Kỳ Sơn thuộc Công ty cổ phần quốc tế Nam Kỳ Sơn
39 428/TB-SYT 25/06/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Tân Thành (cơ sở 2) huyện Mai Châu
40 429/TB-SYT 25/06/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn
41 430/TB-SYT 25/06/2024 Thông báo về việc công bố người hành nghề không còn làm việc tại Trạm Y tế xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn
42 431/TB-SYT 25/06/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Mông Hóa (cơ sở 2) thuộc Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình
43 433/TB-SYT 25/06/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Thống Nhất (cơ sở 2), huyện Lạc Thủy
44 434/TB-SYT 25/06/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Lâm Sơn huyện Lương Sơn
45 435/TB-SYT 25/06/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế phường Dân Chủ (cơ sở 2), thành phố Hòa Bình
46 436/TB-SYT 25/06/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế phường Dân Chủ (cơ sở 1), thành phố Hòa Bình
47 437/TB-SYT 25/06/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Cao Sơn (cơ sở 3), huyện Lương Sơn
48 438/TB-SYT 25/06/2024 Thông báo về việc công bố người hành nghề không còn làm việc tại Trạm Y tế xã Cao Sơn (cơ sở 3), huyện Lương Sơn
49 Công văn số 1732/SYT-NVY 24/06/2024 đồng ý đăng tải thông tin cơ sở đáp ứng yêu cầu hướng dẫn thực hành (Trung tâm y tế huyện Yên Thủy)
50 423/TB-SYT 24/06/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Cao Sơn (cơ sở 2) huyện Lương Sơn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập8
  • Hôm nay317
  • Tháng hiện tại9,581
  • Tổng lượt truy cập517,228
logo So Y te
QUAY LẠI
SỞ Y TẾ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây