Tìm kiếm thông tin

 Văn bản theo chủ đề: CS ĐĐK BẢO QUẢN VẮC XIN GSP

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 03/TB-CTAĐ 09/01/2024 Thông báo cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc Tiêm chủng vắc xin An đức cơ sở 5
2 04/TB-CTAĐ 09/01/2024 Thông báo cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc Tiêm chủng vắc xin An đức cơ sở 6
3 Thông báo 03/2023/TB-TTTCNC 19/03/2024 Công cố cơ sở đủ điều kiện đáp ứng GSP cho cơ sở tiêm chủng (Trung tâm tiêm chủng Nga Cách) Vắc xin
4 Thông báo số: 02/TB-PTVXBQ 03/01/2024 Công bố cơ sở đáp ứng GSP cho phòng tiêm vắc xin dịch vụ Bảo Quân
5 Thông báo 01/TB-VXHB 12/10/2023 Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin (GSP) Trung tâm tiêm chủng vắc xin Hòa Bình
6 09/VĐ 03/07/2023 Thông báo cơ sở đủ điều kiện bảo quản vắc xin GSP ( Phòng tiêm Vắc xin dịch vụ Việt Đức 3)
7 Thông báo 02/TB-VXHP 31/07/2023 Thông báo đáp ứng bảo quản GSP Vắc xin cho cơ sở tiêm chủng Vắc xin Happy
8 Thông báo số 02/TB-PTVXBQ 01/06/2023 Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Bảo Quân cơ sở 2
9 03/TB-PKĐKKS 10/04/2023 Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin (GSP) Phòng khám đa khoa Kỳ Sơn
10 02/TB-PTDV 10/04/2023 Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin (GSP) Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Safelife
11 02/VXVP 10/04/2023 Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản văc xin (GSP) Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Việt Pháp
12 GSP/ANHDUC 27/03/2023 Thông báo cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Phòng tiêm chủng vắc xin Anh Đức Cơ sở 3)
13 GSP/2022 30/10/2022 Thông báo thực hành tốt Bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc, vắc xin đối với các Trạm Y tế, cơ sở y tế
14 Công văn số 307/TTYT-KD; 01/08/2022 V/v công bố đủ điều kiện thực hành tốt bảo quản thuốc, vắc xin đối với các Trạm Y tế tuyến xã
15 Công văn số 620/TTYT-KH; 10/08/2022 V/v tổng hợp Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc
16 Thống báo số 01/VXTA 01/03/2023 Thống báo cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Tâm Anh)
17 Thông báo số: 02/TB-PTDV 15/01/2023 Công bố đáp ứng thực hành tốt bảo quản Vắc xin GSP (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Phương Thảo 1)
18 Thông báo số: 01/TB-VXĐD 15/01/2023 Công bố đáp ứng thực hành tốt bảo quản Vắc xin GSP (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Đông Dương))
19 Thông báo số: 01/TB-PTDV 15/01/2023 Công bố đáp ứng thực hành tốt bảo quản Vắc xin GSP (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Phương Thảo 2))
20 Thông báo số: 01/VXTA 15/01/2023 Công bố đáp ứng thực hành tốt bảo quản Vắc xin GSP (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Tâm An)
21 Thông báo số 04/TB-PTVXTA 13/06/2022 Thông báo số 04/TB-PTVXTA; V/v Thông báo đáp ứng thực hành bảo quản vắc xin (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Tâm An)
22 Thông báo số 02/TB-PTVXVP 01/11/2021 V/v thông báo đáp ứng thực hành bảo quản vắc xin (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Việt Pháp)
23 Thông báo số 02/TB-PTVXĐD 01/11/2021 V/v thông báo đáp ứng thực hành bảo quản vắc xin (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Đông Dương)
24 Thông báo số 08/TB-CTAĐ 09/06/2021 Thông báo số 08/TB-CTAĐ; v/v thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Công ty TNHH Vắc xin An Đức)
25 Thông báo số 01/TB 12/04/2021 Thông báo số 01/TB v/v Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin, thực phẩm dinh dưỡng (Phòng tiêm chủng dịch vụ Safelife CS2)
26 Thông báo số 01/TB-TTYT 27/06/2019 Thông báo số 01/TB-TTYT; v/v thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin GSP (TTYT huyện Kim Bôi)
27 Thông báo số 778/TB-BVĐKT 03/10/2019 Thông báo số 778/TB-BVĐKT; v/v thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình)
28 Thông báo số 1123/TB-TTYT 15/09/2019 Thông báo số 1123/TB-TTYT; v/v thông báo cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc GSP ( TTYT huyện Mai Châu)
29 Thông báo số 01/TB; 01/06/2020 Thông báo số 01/TB; v/v thông báo đáp ứng thực hành bảo quản Vắc xin, thực phẩm dinh dưỡng (Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ Safelife)
30 Thông báo số 02/TB-PTVXBQ 03/05/2020 Thông báo số 02/TB-PTVXBQ; v/v Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin - Phòng tiêm Vắc xin dịch vụ Bảo Quân
31 Thông báo số 02/TB-PTVXBQ 03/05/2020 Thông báo số 02/TB-PTVXBQ; v/v thông báo đáp ứng thực tốt bảo quản Vắc Xin (Phòng tiêm dịch vụ Vắc xin Bảo quân)
32 Thông báo số 132/KSBT-DVTYT; 19/06/2019 Thông báo số 132/KSBT-DVTYT;v/v Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản Vắc xin (Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình)
33 Thông báo số 01/PKAĐ 17/06/2019 Thông báo số 01/PKAĐ; v/v Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin (Phòng khám chuyên khoa nhi An Đức)
34 Thông báo số 625/TB-TTYT 23/06/2019 Thông báo số 625/TB-TTYT; v/v thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản Vắc Xin (Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn)
35 Thông báo số 353/TB-TTYT 25/06/2019 Thông báo số 353/TB-TTYT; v/v thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản Vắc Xin (Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc)
36 Công văn số 321/TTYT-KD 25/06/2019 Công văn số 321/TTYT-KD; v/v thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản Vắc Xin (Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy)
37 Công văn số 198/TB-TTYT 25/12/2019 Công văn số 198/TB-TTYT; v/v thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản Vắc Xin (Trung tâm Y tế huyện Yên Thủy)
38 Công văn số 93/TB-TTYT; 24/06/2019 Công văn số 93/TB-TTYT; v/v thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản Vắc Xin (Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn)
39 Công văn số 853/TB-TTYT 30/06/2019 Công văn số 853/TB-TTYT; v/v thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản Vắc Xin (Trung tâm Y tế huyện Mai Châu)
40 Thông báo số 01/TB-TTYT 24/06/2019 Thông báo số 01/TB-TTYT; v/v thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản Vắc Xin (Trung tâm Y tế huyện Cao Phong)
41 Thông báo số 01/TB-TTYT 27/06/2019 Thông báo số 01/TB-TTYT; v/v thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản Vắc Xin (Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi)
42 Công văn số 511/TB-TTYT 15/07/2019 Công văn số 511/TB-TTYT; v/v Thông báo cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắ xin (Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc)
43 Công văn số 02/PKHN; 07/10/2019 Công văn số 02/PKHN; v/v thông báo cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin (Phòng tiêm vắc xin Hà Nội)
44 Công văn số 02/TB-HNHB 24/09/2019 Công văn số 02/TB-HNHB; v/v Thông báo cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin (Phòng tiêm Vắc xin Hà Nội - Hòa Bình)
45 Công văn số 02/TB-PKDT; 30/06/2019 Công văn số 02/TB-PKDT; Công bố cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản vắc xin (Phòng tiêm chủng vắc xin dịch vụ - Phòng khám Diệu Tú)
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập1
  • Hôm nay325
  • Tháng hiện tại6,325
  • Tổng lượt truy cập486,280
logo So Y te
QUAY LẠI
SỞ Y TẾ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây