Tìm kiếm thông tin

 Văn bản theo chủ đề: Đăng ký hành nghề

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 495/TB-SYT 18/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Lạc Sỹ thuộc Trung tâm Y tế huyện Yên Thủy
2 494/TB-SYT 19/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Phòng khám đa khoa Kỳ Sơn thuộc Công ty cổ phần quốc tế Nam Kỳ Sơn
3 493/TB-SYT 18/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Thanh Sơn (cơ sở 1), huyện Lương Sơn
4 492/TB-SYT 18/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Thanh Sơn (cơ sở 2), huyện Lương Sơn
5 491/TB-SYT 18/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn
6 490/TB-SYT 18/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Vân Sơn (cơ sở 1), huyện Tân Lạc
7 487/TB-SYT 17/07/2024 Thông báo Trung tâm y tế huyện Đà Bắc đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị
8 486/TB-SYT 17/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc
9 485/TB-SYT 17/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Cao Dương (cơ sở 2) huyện Lương Sơn
10 484/TB-SYT 15/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Bảo Hiệu (cơ sở 1) thuộc Trung tâm Y tế huyện Yên Thủy
11 483/TB-SYT 15/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trung tâm Y tế huyện Yên Thủy
12 482/TB-SYT 15/07/2024 Thông báo về việc công bố người hành nghề không còn làm việc tại Trạm Y tế xã Lạc Sỹ, huyện Yên Thủy
13 476/TB-SYT 11/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình
14 475/TB-SYT 11/07/2024 Thông báo về việc công bố người hành nghề không còn làm việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình
15 474/TB-SYT 11/07/2024 Thông báo về việc công bố người hành nghề không còn làm việc tại Phòng khám đa khoa Kỳ Sơn thuộc Công ty cổ phần quốc tế Nam Kỳ Sơn
16 471/TB-SYT 11/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Suối Hoa (cơ sở 1), huyện Tân Lạc
17 470/TB-SYT 11/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Thống Nhất (cơ sở 3) thuộc Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy
18 469/TB-SYT 10/07/2024 Thông báo Trung tâm y tế huyện Yên Thủy báo cáo người hành nghề không làm việc tại cơ sở
19 468/TB-SYT 10/07/2024 Thông báo Trung tâm y tế huyện Lạc Thủy báo cáo người hành nghề không làm việc tại cơ sở
20 466/TB-SYT 09/07/2024 Thông báo về việc công bố người hành nghề không còn làm việc tại Phòng khám đa khoa Kỳ Sơn
21 462/TB-SYT 09/07/2024 Thông báo về việc công bố người hành nghề không còn làm việc tại Trung tâm y tế huyện Tân Lạc
22 459/TB-SYT 08/07/2024 Thông báo về việc công bố người hành nghề không còn làm việc tại Trạm Y tế xã Phong Phú, huyện Tân Lạc
23 458/TB-SYT 08/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc
24 457/TB-SYT 08/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc
25 454/TB-SYT 04/07/2024 Thông báo Trung tâm y tế huyện Mai Châu đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị
26 453/TB-SYT 04/07/2024 Thông báo về việc công bố người hành nghề không còn làm việc tại Trạm y tế xã Quyết Chiến thuộc Trung tâm y tế huyện Tân Lạc
27 452/TB-SYT 04/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trung tâm Y tế huyện Cao Phong
28 451/TB-SYT 04/07/2024 Thông báo về việc công bố người hành nghề không còn làm việc tại Trung tâm y tế huyện Cao Phong
29 450/TB-SYT 04/07/2024 Thông báo về việc công bố người hành nghề không còn làm việc tại Trung tâm y tế huyện Lạc Sơn
30 449 /TB-SYT 04/07/2024 Thông báo về việc công bố người hành nghề chấm dứt hành nghề tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình
31 443 /TB-SYT 02/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Suối Hoa (cơ sở 1), huyện Tân Lạc
32 442 /TB-SYT 02/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Thịnh Minh (cơ sở 2), thành phố Hòa Bình
33 441/TB-SYT 01/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trung tâm Y tế thành phố Hoà Bình (cơ sở 1)
34 439/TB-SYT 28/06/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Hợp Thành, thành phố Hòa Bình
35 438/TB-SYT 26/06/2024 Thông báo về việc công bố người hành nghề không còn làm việc tại Trạm Y tế xã Cao Sơn (cơ sở 3), huyện Lương Sơn
36 437/TB-SYT 26/06/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Cao Sơn (cơ sở 3), huyện Lương Sơn
37 436/TB-SYT 26/06/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế phường Dân Chủ (cơ sở 1), thành phố Hòa Bình
38 435/TB-SYT 26/06/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế phường Dân Chủ (cơ sở 2), thành phố Hòa Bình
39 434/TB-SYT 26/06/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Lâm Sơn huyện Lương Sơn
40 433/TB-SYT 26/06/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Thống Nhất (cơ sở 2), huyện Lạc Thủy
41 431/TB-SYT 26/06/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Mông Hóa (cơ sở 2) thuộc Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình
42 430/TB-SYT 26/06/2024 Thông báo về việc công bố người hành nghề không còn làm việc tại Trạm Y tế xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn
43 429/TB-SYT 26/06/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn
44 428/TB-SYT 26/06/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Tân Thành (cơ sở 2) huyện Mai Châu
45 427/TB-SYT 26/06/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Phòng khám đa khoa Kỳ Sơn thuộc Công ty cổ phần quốc tế Nam Kỳ Sơn
46 426/TB-SYT 26/06/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Thống Nhất (cơ sở 1) thuộc Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy
47 425/TB-SYT 26/06/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc
48 424/TB-SYT 25/06/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Cao Sơn (cơ sở 1) huyện Lương Sơn
49 423/TB-SYT 25/06/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Cao Sơn (cơ sở 2) huyện Lương Sơn
50 417/TB-SYT 21/06/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Hòa Sơn, huyện Lương Sơn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập16
  • Hôm nay377
  • Tháng hiện tại9,641
  • Tổng lượt truy cập517,288
logo So Y te
QUAY LẠI
SỞ Y TẾ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây