Tìm kiếm thông tin

 Văn bản theo chủ đề: THU HỒI, CẤP MỚI CCHN DƯỢC, KD DƯỢC

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Quyết định số 1665/QĐ-SYT 09/08/2023 Về việc cấp, cấp điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược (tháng 8/2023)
2 Quyết định số 449/QĐ-SYT 19/06/2023 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (Quầy Thuốc Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình)
3 Quyết định 3824/QĐ-SYT 19/12/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP) Nhà thuốc Minh Khanh.
4 THUHOI/CCHN-DUOC/T12.2022 12/12/2022 Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược (Hà Thị Thùy Linh,Trần Thị Thủy,Phùng Đức Huân,Vũ Thị Hiền)
5 Quyết định số 3801/QĐ-SYT 12/12/2022 Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP) của cơ sở kinh doanh dược Quầy thuốc số 01 - Trực thuộc Công ty Cổ phần Dược phẩm Kỳ Sơn.
6 Quyết định số 2600/QĐ-SYT 14/08/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược Quầy thuốc Hà Vân.
7 Quyết định số 3494/QĐ-SYT 21/11/2022 Về việc thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (Quầy thuốc Nguyễn Thị Thu; Địa điểm kinh doanh Khu 1, thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình)
8 Quyết định 3457/QĐ-SYT 09/11/2022 Về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP)
9 Quyết định số 3333/QĐ-SYT 02/11/2022 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược
10 Quyết định số 2496/QĐ-SYT 07/08/2022 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược; Cấp, cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và cấp Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP)
11 Quyết định 1249/QĐ-SYT 30/05/2022 Về việc cấp điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược
12 Quyết đinh 1178/QĐ-SYT 28/04/2022 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược
13 Quyết định số 1099/QĐ-SYT 06/04/2022 Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho 03 cơ sở
14 Quyết định số 66/QĐ-SYT 09/01/2022 Cấp chứng chỉ hành nghề dược; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP)
15 Quyết định 46/QĐ-SYT 06/01/2022 Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược số: 224/ĐKKDD -HB và Giấy chứng nhận đạt thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP) số P.67-GPP do Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cấp ngày 23/01/2019 cho quầy thuốc Chúc Dần; Địa điểm kinh doanh: SN 44, tiểu khu 2, TT Mai Châu, huyện Mai Châu.
16 Quyết định số 18/QĐ-SYT 05/01/2022 Cấp chứng chỉ hành nghề dược;Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược; Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP)
17 Quyết định số 2603/QĐ-SYT 14/12/2021 Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP) của 06 cơ sở kinh doanh dược
18 Thông báo số 152/TB-SYT 14/12/2021 Tạm dừng hoạt động kinh doanh quầy thuốc
19 Quyết định 2692/QĐ-SYT 27/12/2021 Cấp điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược cho bà Nguyễn Thị Hoàn
20 Quyết định số 2543/QĐ-SYT 02/12/2021 Cấp chứng chỉ hành nghề dược; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc”
(GPP) cho các cá nhân và cơ sở sau:
1. Cấp mới 03 chứng chỉ hành nghề dược; cấp điều chỉnh 02 Chứng chỉ hành nghề dược cho các cá nhân hành nghề (Danh sách chi tiết theo phụ lục 01
đính kèm).
2. Cấp mới Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt “Thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc” (GPP) cho 02 cơ sở kinh doanh dược (Danh sách chi tiết theo phụ lục 02 đính kèm).
21 Quyết định 2437/QĐ-SYT 14/11/2021 Cấp mới 02 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và cấp điều chỉnh 01 Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho các cơ sở
22 Quyết định số 2410/QĐ-SYT 04/11/2021 Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược số 332/ĐKKDD - HB do Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cấp ngày 18/10/2018 cho nhà thuốc An Bình; địa điểm kinh doanh: Số nhà 492, tổ 17 (nay là tổ 10), phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình.
23 Quyết định số 2397/QĐ-SYT 28/10/2021 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược (Cấp mới Chứng chỉ hành nghề dược cho 03 các cá nhân và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược cho 02 cơ sở)
24 Quyết định số 2404/QĐ-SYT 01/11/2021 Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược số 328/ĐKKDD - HB do Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cấp ngày 23/8/2018 cho nhà thuốc 99; địa điểm kinh doanh: Số nhà 498, đường Cù Chính Lan, tổ 17 (nay là tổ 10), phường Đồng Tiến, thành phố Hòa Bình.
25 Quyết định số 2277/QĐ-SYT 23/09/2021 Về việc cấp điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược Bùi Thị Thanh Tâm
26 Quyết định số 2262/QĐ-SYT 20/09/2021 Về việc cấp điều chỉnh Chứng chỉ hành nghề dược Đào Thị Hưng
27 Quyết định số 2059/QĐ-SYT 01/08/2021 Về việc cấp Chứng chỉ hành nghề dược, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, Giấy chứng nhận thực hành tốt phân phối thuốc GDP và Giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP
28 Quyết định 2353/QĐ-SYT 19/10/2021 Thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược số 334/ĐKKDD - HB do Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cấp ngày 18/10/2018 cho nhà thuốc bệnh viện; địa điểm kinh doanh: Bệnh viện y học tỉnh Hòa Bình.
29 Quyết định số 2281/QĐ-SYT 26/09/2021 Quyết định số 2281/QĐ-SYT; v/v thu hồi giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (nhà thuốc Hoàng Thảo; địa điểm kinh doanh: Số nhà 02, tổ 11, phường Tân Thịnh, thành phố Hòa
Bình, tỉnh Hòa Bình)
30 Quyết định số 2285/QĐ-SYT 27/09/2021 Quyết định số 2285/QĐ-SYT; v/v thu hồi số tiếp nhận phiếu Công bố sản phẩm mỹ phẩm (Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm Thanh Mộc Hương)
31 Quyết định số 2291/QĐ-SYT 30/09/2021 Quyết định số 2291/QĐ-SYT; v/v thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Bùi Văn Lợi; Sinh ngày: 25/3/1980)
32 Quyết định số 2335/QĐ-SYT; 14/10/2021 Quyết định số 2335/QĐ-SYT; V/v thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (nhà thuốc Hoài Dũng)
33 Quyết định số 2336/QĐ-SYT 14/10/2021 Quyết định số 2336/QĐ-SYT; V/v thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (nhà thuốc Thùy Dương)
34 Quyết định số 2313/QĐ-SYT 10/10/2021 Quyết định số 2313/QĐ-SYT; v/v điều chỉnh chứng chỉ hành nghề dược và Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược
35 Quyết định 1080/QĐ-SYT 10/06/2021 Quyết định 1080/QĐ-SYT; v/v cấp chứng chỉ hành nghề Dược
36 Quyết định số 1031/QĐ-SYT 27/05/2021 Quyết định số 1031/QĐ-SYT; v/v cấp chứng chỉ hành nghề dược, Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận thực hành tốt GPP
37 Quyết định số 952/QĐ-SYT 18/04/2021 Quyết định số 952/QĐ-SYT; v/v Quyết định về việc thu hồi số tiếp nhận phiếu Công bố sản phẩm mỹ phẩm
38 KDDUOC313/2021 30/03/2021 DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DƯỢC
(cập nhật đến ngày 31/3/2021)
39 Quyết định số 911/QĐ-SYT 04/04/2021 Quyết định số 911/QĐ-SYT; v/v thu hồi số tiếp nhận phiếu Công bố sản phẩm mỹ phẩm - Công ty Cổ phần BIGFA
40 Quyết định số 874/QĐ-SYT 14/03/2021 Quyết định số 874/QĐ-SYT; v/v thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận đạt thực hành tốt phân phối thuốc (Công ty cổ phần dược trang thiết bị y tế Hòa Bình)
41 Quyết định số 677/QĐ-SYT 04/02/2021 Quyết định số 677/QĐ-SYT; v/v cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược và Giấy chứng nhận thực hành tốt GDP, GPP
42 Quyết định số 659/QĐ-SYT; 02/02/2021 Quyết định số 659/QĐ-SYT; v/v thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược (Đỗ Thị Tố Uyên)
43 Quyết định số 2627/QĐ-SYT 24/12/2020 Quyết định số 2627/QĐ-SYT; v/v cấp chứng chỉ hành nghề dược (tháng 12/2020)
44 Quyết định số 2378/QĐ-SYT 11/10/2020 Quyết định số 2378/QĐ-SYT; v/v cấp chứng chỉ hành nghề dược, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP
45 Quyết định số 2358/QĐ-SYT 07/10/2020 Quyết định số 2358/QĐ-SYT; v/v thu hồi Chứng chỉ hành nghề dược (Nguyễn Thị Vân)
46 01/DUOC/2019 30/12/2019 DANH SÁCH CƠ SỞ KINH DOANH DƯỢC PHÂM NĂM 2019
47 Quyết định số 2192/QĐ-SYT 07/09/2020 Quyết định số 2193/QĐ-SYT; v/v thu hồi chứng chỉ hành nghề dược Bà Nguyễn Thị Ngọc
48 Quyết định số 2193/QĐ-SYT 07/09/2020 Quyết định số 2193/QĐ-SYT; v/v thu hồi chứng chỉ hành nghề dược (Nguyễn Thị Thu)
49 Quyết định số 2183/QĐ-SYT; 31/08/2020 Quyết định số 2183/QĐ-SYT; v/v cấp chứng chỉ hành nghề dược, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc và giấy chứng nhận thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc GPP
50 Quyết định số 2074/QĐ-SYT 10/08/2020 Quyết định số 2074/QĐ-SYT; v/v thu hồi chứng chỉ hành nghề dược (Vũ Thị Hồng)
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập19
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm17
  • Hôm nay587
  • Tháng hiện tại12,509
  • Tổng lượt truy cập503,908
logo So Y te
QUAY LẠI
SỞ Y TẾ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây