Tìm kiếm thông tin

 Văn bản theo chủ đề: CCHN KCB, GPHĐ KCB

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 Quyết định số 73/QĐ-SYT 19/01/2023 Về việc bãi bỏ phạm vi hoạt động chuyên môn đối với Phòng khám đa khoa tư nhân Yên Thủy (thuộc Công ty TNHH y dược Yên Thủy)
2 Quyết định số 74/QĐ-SYT 19/01/2023 Về việc bãi bỏ Danh mục kỹ thuật chuyên môn đối với Phòng khám đa khoa tư nhân Yên Thủy (thuộc Công ty TNHH y dược Yên Thủy)
3 Quyết định số 1124/QĐ-SYT 12/04/2022 Về việc thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám chuyên khoa y học cổ truyền Thiện Tâm.)
4 Quyết định 3742/QĐ-SYT 01/12/2022 Thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số: 000971/HB-CCHN do Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cấp ngày: 11/9/2013 cho ông Nguyễn Trọng Linh; Sinh ngày: 17/9/1985
5 Công văn số 3680/SYT-NVY 29/11/2022 V/v đồng ý tạm dừng khám bệnh, chữa bệnh sản khoa tại phòng khám đa khoa tư nhân Bảo an
6 Quyết định 3584/QĐ-SYT 25/11/2022 Vê việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
7 Quyết định số 3451/QĐ-SYT 10/11/2022 Về việc thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh Thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 115/HB-GPHĐ do Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cấp ngày 22/4/2021 cho cơ sở khám bệnh,chữa bệnh: Phòng khám Nội tổng hợp Long Khánh.
8 KCB/T8/2022 24/08/2022 TỔNG HỢP DANH SÁCH CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH TỈNH HÒA BÌNH (đến ngày 24/8/2022)
9 Quyết định số 2571/QĐ-SYT 09/08/2022 Thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số:
0001807/HB-CCHN do Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cấp ngày: 29/7/2015 cho bà Lê Thị
Hương; Sinh ngày: 01/01/1975; Số CMTND: 113301963; Ngày cấp: 18/10/2012;
10 Quyết định số 2416/QĐ-SYT 11/07/2022 Thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số: 000511/HB-CCHN do Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cấp ngày: 31/5/2013 cho bà Phạm Thị Hoài Phương;
11 Quyết định 1232/QĐ-SYT 26/05/2022 Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số: 000943/HB-CCHN do Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cấp ngày: 21/8/2013 cho ông Trần Quốc Toản; Sinh ngày: 08/11/1988;
12 Quyết định số 1199/QĐ-SYT 09/05/2022 Về việc thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh cho ông Bùi Hồng Chinh
13 Quyết định 1064/QĐ-SYT 22/03/2022 Thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số:000227/HB-CCHN do Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cấp ngày: 25/01/2013 cho ông Nguyễn Ngọc Cường; Sinh ngày: 03/3/1977; Số CMTND: 113022442; Ngày cấp: 14/12/2012; Nơi cấp: Công an tỉnh Hòa Bình
14 Quyết định số 1033/QĐ-SYT 08/03/2022 Thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số: 000737/HB-CCHN do Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cấp ngày: 28/6/2013 cho ông Đào Ngọc Điệp; Sinh ngày: 25/9/1982; Số CMTND: 113115920; Ngày cấp: 18/3/2000; Nơi cấp: Công an tỉnh Hòa Bình
15 Quyết định 1034/QĐ-SYT 08/03/2022 Thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số: 0001278/HB-CCHN do Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cấp ngày: 06/10/2014 cho bà Đinh Thị Phú; Sinh ngày: 20/11/1967; Số CMTND: 113017601; Ngày cấp: 22/6/2011; Nơi cấp: Công an tỉnh Hòa Bình
16 Quyết định 1035/QĐ-SYT 08/03/2022 Thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số: 000748/HB-CCHN do Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cấp ngày: 28/6/2013 cho ông Dương Văn Quân; Sinh ngày: 15/8/1986; Số CMTND: 113256817; Ngày cấp: 12/02/2007; Nơi cấp: Công an tỉnh Hòa Bình
17 Quyết định 1036/QĐ-SYT 08/03/2022 Thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số: 000742/HB-CCHN do Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cấp ngày: 28/6/2013 cho bà Bùi Thị Thắm; Sinh ngày: 17/7/1986; Số CMTND: 113212330; Ngày cấp: 28/4/2011; Nơi cấp: Công an tỉnh Hòa Bình
18 Quyết định 1002; 1003;1004/QĐ-SYT; 18/02/2022 Thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: Nguyễn Hoàng Anh;Đào Văn Mạc;Nguyễn Thị Thúy Huyền;
19 Quyết định số 1007/QĐ-SYT 22/02/2022 Thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 139/HB- GPHĐ do Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cấp ngày 15/7/2021 cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phòng khám Đông Y Đức Hậu Đường.
20 Quyết định số 266/QĐ-SYT 20/01/2022 Thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số: 000906/HB-CCHN do Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cấp ngày: 20/7/2013 cho bà Nguyễn Thị Mai Hương;
21 Quyết định 2650/QĐ-SYT 23/12/2021 Thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 108/SYT- GPHĐ do Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cấp ngày 14/02/2015 cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phòng khám đa khoa Hải Dương.
22 Quyết định số 2387/QĐ-SYT 27/10/2021 Thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số: 0001973/HB-CCHN do Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cấp ngày: 14/02/2015 cho bà Nguyễn Thị Bích Ngọc;
23 Quyết định Số: 2385/QĐ - SYT; 27/10/2021 Thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số:002245/HB-CCHN do Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cấp ngày 26/01/2016 cho ông Đinh Quang Thể;
24 Quyết định số 2001/QĐ-SYT 20/07/2021 Thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số: 002259/HB-CCHN cấp ngày: 30/03/2016 do Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cấp cho bà Nguyễn Thị Khánh Chi
25 Quyết định số 2000/QĐ-SYT 16/07/2021 Thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số: 002542/HB-CCHN cấp ngày: 10/11/2017 do Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cấp cho bà Nguyễn Thị Huyền;
26 Quyết định số 2337/QĐ-SYT 18/10/2021 Thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số: 002450/HB-CCHN do Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cấp ngày: 13/12/2016 cho bà Hà Thị Mai;
27 Quyết định số 2339/QĐ-SYT 18/10/2021 Thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số: 002451/HB-CCHN do Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cấp ngày: 13/12/2016 cho bà Bùi Thị Minh Khai;
28 Quyết định số 2338/QĐ-SYT 18/10/2021 Thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh số:002383/HB-CCHN do Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cấp ngày: 21/9/2016 cho ông Hà Văn Quắc;
29 Quyết định số 2356/QĐ-SYT 21/10/2021 Thu hồi Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 159/HB- GPHĐ do Sở Y tế tỉnh Hòa Bình cấp ngày 24/4/2018 cho cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Phòng khám nội Hoài Dũng.
30 Quyết định số 2199/QĐ-SYT 01/09/2021 Quyết định số 2199/QĐ-SYT; v/v thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám nội Hằng Nguyệt)
31 Quyết định số 2000/QĐ-SYT; 16/07/2021 Quyết định số 2000/QĐ-SYT; V/v Thu hồi Chứng chỉ hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Nguyễn Thị Huyền)
32 Quyết định số 2001/QĐ-SYT 20/07/2021 Quyết định số 2001/QĐ-SYT; v/v Thu hồi Chứng chỉ khám bệnh, chữa bệnh (Nguyễn Khánh Chi)
33 Quyết định số 918/QĐ-SYT 06/04/2021 Quyết định số 918/QĐ-SYT; v/v thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (Nguyễn Thị Cánh)
34 Quyết định số 2658/QĐ-SYT; 30/12/2020 Quyết định số 2658/QĐ-SYT; v/v Thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh Phòng khám tư nhân Nhất Tâm
35 Quyết định số 2575/QĐ-SYT 10/12/2020 Quyết định số 2575/QĐ-SYT; v/v thu hồi Chứng chỉ khám bệnh, chữa bệnh (Bùi Văn Hải)
36 09/THUHOI/CCHN 30/09/2020 Thu hồi chứng chỉ hành nghề khám chữa bệnh (9 cá nhân) - Tháng 9 năm 2020
37 Quyết định số 1509/QĐ-SYT 13/07/2020 Quyết định số 1509/QĐ-SYT; v/v thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh thuốc (Quầy thuốc Nguyễn Thị Cương)
38 Quyết định số 817/QĐ-SYT 20/04/2020 Quyết định số 817/QĐ-SYT; v/v thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh (Trung tâm Y tế huyện Kỳ Sơn)
39 Quyết định số 2247/QĐ-SYT 09/12/2019 Quyết định số 2247/QĐ-SYT; v/v thu hồi giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh
Phòng Chẩn trị y học cổ truyền Phong Khương
40 Quyết định số 2047/QĐ-SYT 21/10/2019 Thu hồi chứng chỉ hành nghề KCB Quách Anh Viên
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập2
  • Hôm nay325
  • Tháng hiện tại6,312
  • Tổng lượt truy cập486,267
logo So Y te
QUAY LẠI
SỞ Y TẾ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây