Tìm kiếm thông tin

 Văn bản theo lĩnh vực: Cơ sở tuyến huyện

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 410/TB-SYT 19/06/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trung tâm y tế huyện Kim Bôi
2 405/TB-SYT 19/06/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn
3 394/TB-SYT 17/06/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Phòng khám Đa khoa khu vực đường 21, huyện Lương Sơn
4 387/TB-SYT 12/06/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc
5 383/TB-SYT 12/06/2024 Thông báo về việc công bố người hành nghề không còn làm việc tại Trung tâm y tế huyện Lạc Sơn
6 Công văn số 1407/SYT-NVY 03/06/2024 phê duyệt điều chỉnh danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Lao (lần 2)
7 Thông báo số 374/TB-SYT 10/06/2024 Cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe - Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình
8 379/TB-SYT 12/06/2024 Thông báo về việc công bố người hành nghề không còn làm việc tại Trung tâm y tế thành phố Hoà Bình (cơ sở 1)
9 222/TB-SYT 22/04/2024 Về việc công bố người hành nghề không còn làm việc tại Trung tâm Y tế huyện Cao Phong
10 299/TB-SYT 21/05/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trung tâm Y tế huyện Cao Phong
11 Thông báo số 243/TB-SYT 25/04/2024 Về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trung tâm Y tế huyện Lương Sơn
12 132/TB-SYT 02/04/2024 THÔNG BÁO Trung tâm Y tế huyện Yên Thủy đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị
13 Số ký hiệu 51/TB-SYT 18/03/2024 thông báo Về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trung tâm Y tế huyện Đà Bắc
14 Số ký hiệu 68/TB-SYT 21/03/2024 THÔNG BÁO Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị
15 Số ký hiệu 75/TB-SYT 22/03/2024 Về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trung tâm Y tế huyện Cao Phong
16 Số ký hiệu 89/TB-SYT 27/03/2024 Thông báo về việc công bố người hành nghề không còn làm việc tại Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình (cơ sở 1)
17 Số ký hiệu 90/TB-SYT 27/03/2024 Về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn
18 Số ký hiệu 92/TB-SYT 27/03/2024 THÔNG BÁO Trạm Y tế xã Dũng Phong thuộc Trung tâm Y tế huyện Cao Phong đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị
19 Số ký hiệu 93/TB-SYT 27/03/2024 Về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Hùng Sơn (cơ sở 1) huyện Kim Bôi
20 Số ký hiệu 94/TB-SYT 27/03/2024 THÔNG BÁO Về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Kim Bôi (cơ sở 3) huyện Kim Bôi
21 Số ký hiệu 95/TB-SYT 27/03/2024 THÔNG BÁO Về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Thạch Yên (cơ sở 1) huyện Cao Phong
22 Số ký hiệu 96/TB-SYT 27/03/2024 THÔNG BÁO Về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Thạch Yên (cơ sở 2) huyện Cao Phong
23 Số ký hiệu 97/TB-SYT 27/03/2024 THÔNG BÁO Về việc công bố người hành nghề không còn làm việc tại Trạm Y tế xã Thạch Yên (cơ sở 2) huyện Cao Phong
24 Số ký hiệu 99/TB-SYT 27/03/2024 THÔNG BÁO Trạm Y tế xã Bắc Phong thuộc Trung tâm Y tế huyện Cao Phong đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị
25 Số ký hiệu 100/TB-SYT 27/03/2024 THÔNG BÁO Trạm Y tế xã Tây Phong thuộc Trung tâm Y tế huyện Cao Phong đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị
26 Số ký hiệu 101/TB-SYT 27/03/2024 THÔNG BÁO Trạm Y tế xã Vũ Bình (cơ sở 3) thuộc Trung tâm Y tế huyện Lạc Sơn đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị
27 102/TB-SYT 27/03/2024 THÔNG BÁO Trạm y tế phường Đồng Tiến thuộc Trung tâm y tế thành phố báo cáo người hành nghề không làm việc tại cơ sở
28 Số ký hiệu 103/TB-SYT 27/03/2024 THÔNG BÁO Trung tâm y tế huyện Mai Châu đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị
29 Số ký hiệu 104/TB-SYT 27/03/2024 THÔNG BÁO Trung tâm y tế huyện Đà Bắc báo cáo người hành nghề không làm việc tại cơ sở
30 Số ký hiệu 105/TB-SYT 28/03/2024 THÔNG BÁO Trung tâm y tế huyện Đà Bắc đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị
31 Số ký hiệu 107/TB-SYT 28/03/2024 THÔNG BÁO Trạm Y tế xã Kim Bôi thuộc Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị
32 Số ký hiệu 109/TB-SYT 28/03/2024 THÔNG BÁO Về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Bình Thanh huyện Cao Phong
33 Số ký hiệu 110/TB-SYT 28/03/2024 Về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Hùng Sơn (cơ sở 2), huyện Kim Bôi
34 Số ký hiệu 111/TB-SYT 28/03/2024 Về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm y tế thị trấn Cao Phong, huyện Cao Phong
35 112/TB-SYT 28/03/2024 Về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm y tế xã Nam Phong, huyện Cao Phong
36 113/TB-SYT 28/03/2024 Về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm y tế xã Thu Phong, huyện Cao Phong
37 114/TB-SYT 28/03/2024 Về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm y tế xã Hợp Phong (cơ sở 2), huyện Cao Phong
38 115/TB-SYT 28/03/2024 Về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm y tế xã Hợp Phong (cơ sở 1), huyện Cao Phong
39 116/TB-SYT 29/03/2024 THÔNG BÁO Trạm Y tế xã Xuân Thủy (cơ sở 3) thuộc Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị
40 117/TB-SYT 28/03/2024 THÔNG BÁO Trạm Y tế xã Thung Nai thuộc Trung tâm Y tế huyện Cao Phong đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị
41 118/TB-SYT 28/03/2024 THÔNG BÁO Trạm Y tế xã Xuân Thủy (cơ sở 1) thuộc Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị
42 119/TB-SYT 28/03/2024 THÔNG BÁO Trung tâm y tế huyện Yên Thủy báo cáo người hành nghề không làm việc tại cơ sở
43 120/TB-SYT 28/03/2024 Về việc công bố người hành nghề không còn làm việc tại Trạm Y tế xã Thung Nai, huyện Cao Phong
44 121/TB-SYT 29/03/2024 Về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Vĩnh Tiến, huyện Kim Bôi
45 123/TB-SYT 29/03/2024 Về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Pà Cò, huyện Mai Châu
46 124/TB-SYT 29/03/2024 THÔNG BÁO Về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Nuông Dăm huyện Kim Bôi
47 125/TB-SYT 29/03/2024 THÔNG BÁO Về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Kim Bôi (cơ sở 2) huyện Kim Bôi
48 126/TB-SYT 29/03/2024 THÔNG BÁO Về việc công bố người hành nghề không còn làm việc tại Trạm Y tế phường Tân Thịnh thành phố Hòa Bình
49 127/TB-SYT 29/03/2024 Về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế thị trấn Bo (co sở 3), huyện Kim Bôi
50 128/TB-SYT 29/03/2024 THÔNG BÁO Trạm Y tế xã Chiềng Châu thuộc Trung tâm Y tế huyện Mai Châu đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập25
  • Máy chủ tìm kiếm2
  • Khách viếng thăm23
  • Hôm nay586
  • Tháng hiện tại12,508
  • Tổng lượt truy cập503,907
logo So Y te
QUAY LẠI
SỞ Y TẾ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây