Tìm kiếm thông tin

 Văn bản theo lĩnh vực: Cơ sở tuyến tỉnh

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 476/TB-SYT 11/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình
2 475/TB-SYT 11/07/2024 Thông báo về việc công bố người hành nghề không còn làm việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình
3 449 /TB-SYT 04/07/2024 Thông báo về việc công bố người hành nghề chấm dứt hành nghề tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình
4 391/TB-SYT 17/06/2024 Thông báo về việc công bố người hành nghề không còn làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình
5 Thông báo 378/TB-SYT 11/06/2024 Cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe (Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình)
6 358/TB-SYT 05/06/2024 Thông báo về việc công bố người hành nghề không còn làm việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình
7 345/TB-SYT 03/06/2024 Thông báo về việc công bố người hành nghề không còn làm việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình
8 258/TB-SYT 08/05/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Phòng khám đa khoa thuộc Trung tâm Giám định Y khoa
9 257/TB-SYT 08/05/2024 Thông báo về việc công bố người hành nghề không còn làm việc tại Phòng khám đa khoa thuộc Trung tâm Giám định Y khoa
10 283/TB-SYT 16/05/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình
11 Thông báo 283/TB-SYT 16/05/2024 Về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình
12 Số ký hiệu 85/TB-SYT 26/03/2024 Thông báo về việc công bố người hành nghề không còn làm việc tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình
13 Số ký hiệu 98/TB-SYT 27/03/2024 Thông báo Về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình
14 Thông báo số 50/TB-SYT 18/03/2024 THÔNG BÁO Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hòa Bình đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hòa Bình
15 Công văn số 4039/SYT-NVY 22/12/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 11) Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hòa Bình.
16 Công văn số 4024/SYT-NVY 22/12/2023 phê duyệt điều chỉnh danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 3) Trạm Y tế xã Văn Nghĩa, huyện Lạc Sơn
17 Công văn số 1416/SYT-NVY 23/05/2023 phê duyệt điều chỉnh danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 5) Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hòa Bình
18 Công văn số 2761/SYT-NVY 19/09/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 01) Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hòa Bình
19 Công văn số 3263/SYT-NVY 26/10/2023 Phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 10)
20 Công văn số 2849/SYT-NVY 25/09/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 9)
21 Thông báo 134/TB-SYT 03/08/2023 THÔNG BÁO Cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp II (Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hoà Bình)
22 Công văn số 2228/SYT-NVY 01/08/2023 phê duyệt lại đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh, Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hòa Bình
23 Công văn số 2090/SYT-NVY 20/07/2023 phê duyệt đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Hòa Bình
24 Công văn số 1785/SYT-NVY 26/06/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 4) Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình
25 Công văn số 1567/SYT-NVY 07/06/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 8)
26 Công văn số 428/BVYHCT-PXN 10/10/2019 Công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học (Bệnh viện YHCT)
27 883/SYT-NVY 31/03/2023 V/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 2) Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình
28 NGHIEN/CDC/2023 27/03/2023 Công bố cơ sở đủ điều kiện điều trị nghiện chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế (Cơ sở điều trị Methadone thành phố Hòa Bình)
29 Thông báo số 138/TB-KSBT 01/07/2019 v/v thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình)
30 Thông báo số 46/TB-SYT 30/03/2023 Cơ sở đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động (Trung tâm kiểm soát bệnh tật)
31 Thông báo số 196/TB-BVĐKT 15/03/2023 Thông báo cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình)
32 Công văn số 585/SYT-NVY 10/03/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 7)
33 Thông báo số: 01/VXTA 16/01/2023 Công bố đáp ứng thực hành tốt bảo quản Vắc xin GSP (Phòng tiêm vắc xin dịch vụ Tâm An)
34 Công văn số 3917/SYT-NVY 20/12/2022 phê duyệt danh sách bác sĩ khám bệnh, chữa bệnh Lao
35 781/BVYHCT-KD 15/12/2022 Công bố cơ sở đủ tiêu chuẩn chế biên, bào chế thuốc cổ truyền (Bệnh viện Y học cổ truyền)
36 Công văn số 4096/SYT-NVY 19/11/2021 Phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 3
37 Công văn số 4563/SYT-NVY 15/12/2021 Phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 4
38 Công văn số 4771/SYT-NVY 26/12/2021 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 5
39 Công văn số 3206/SYT-NVY 18/10/2022 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 6
40 KCB/T8/2022 24/08/2022 TỔNG HỢP DANH SÁCH CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG KHÁM CHỮA BỆNH TỈNH HÒA BÌNH (đến ngày 24/8/2022)
41 Thông báo số 185/TB-SYT 23/09/2022 Về việc rút đăng tải trên website Sở Y tế đơn vị công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động (Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hòa Bình)
42 Thông báo số 134/TB-SYT 24/06/2022 Cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe (Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình)
43 Thông báo số 76/TB-SYT 01/04/2022 Cơ sở đủ điều kiện khám sức khỏe
44 Công văn số 71/SYT-NVY 07/01/2022 V.v phê duyệt đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
45 Công văn số 4797/SYT-NVY 28/12/2021 Công văn số 4797/SYT-NVY; v/v phê duyệt lại đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh
46 Thông báo số 148/TB-SYT 11/12/2021 Thông báo số 148/TB-SYT; v/v thông báo cơ sở đủ điều kiện khám sức khoẻ
47 Công văn số 3677/SYT-NVY 25/10/2021 Công văn số 3677/SYT-NVY; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 04)
48 Công văn số 3028/SYT-NVY 10/09/2021 Công văn số 3028/SYT-NVY; V/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh lần 2 (Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình)
49 Công bố 1014/BVĐKT 29/09/2021 Công bố 1014/BVĐKT; v/v công bố cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học
50 Công văn số 2585/SYT-NVY 10/08/2021 Công văn số 2585/SYT-NVY; v/v phê duyệt điều chỉnh đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 03)
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay427
  • Tháng hiện tại9,691
  • Tổng lượt truy cập517,338
logo So Y te
QUAY LẠI
SỞ Y TẾ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây