Tìm kiếm thông tin

 Văn bản theo lĩnh vực: Cơ sở y tế tư nhân

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 396/TB-SYT 18/06/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Phòng khám đa khoa tư nhân Hòa Bình
2 Thông báo số 06/TB-CTAĐ 11/06/2024 Thông báo cơ sở y tế đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc Công ty TNHH Vắc xin An Đức
3 Thông báo số 08/TB-CTAĐ 11/06/2024 Thông báo cơ sở y tế đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Trung tâm tiêm chủng Vắc xin An Đức)
4 350/TB-SYT 04/06/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Phòng khám nha khoa Công Tuyến
5 349/TB-SYT 04/06/2024 Thông báo về việc công bố người hành nghề không còn làm việc tại Bệnh viện Nam Lương Sơn
6 340/TB-SYT 29/05/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Phòng chẩn trị y học cổ truyền lương y Đỗ Viết Vượng
7 333/TB-SYT 24/05/2024 Thông báo về việc công bố người hành nghề không còn làm việc tại Phòng khám đa khoa Kỳ Sơn thuộc Công ty cổ phần quốc tế Nam Kỳ Sơn
8 331/TB-SYT 24/05/2024 Thông báo về việc không đồng ý công bố danh sách người hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
9 324/TB-SYT 23/05/2024 Thông báo về việc công bố người hành nghề không còn làm việc tại Phòng xét nghiệm Medlatec Hòa Bình
10 300/TB-SYT 21/05/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Phòng Xét nghiệm thuộc Công ty Cổ phần Phòng khám Hòa Bình
11 267/TB-SYT 10/05/2024 Thông báo về việc không đồng ý công bố danh sách người hành nghề của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trên Trang thông tin điện tử Sở Y tế tỉnh Hòa Bình
12 260/TB-SYT 10/05/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Phòng khám đa khoa Thái Bình thuộc Công ty cổ phần y dược học dân tộc Hòa Bình
13 255/TB-SYT 07/05/2024 Thông báo về việc công bố người hành nghề không còn làm việc tại Phòng khám đa khoa Kỳ Sơn thuộc Công ty cổ phần quốc tế Nam Kỳ Sơn
14 332/TB-SYT 24/05/2024 THÔNG BÁO Về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Phòng khám Đa khoa tư nhân Yên Thủy (thuộc Công ty TNHH Y Dược Yên Thủy)
15 146/TB-SYT 03/04/2024 Về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Phòng khám đa khoa phụ sản Chiến Lan
16 Thông báo số 170/TB-SYT 08/04/2024 Phòng tiêm chủng vắc xin Potec 76 Cao Phong Công bố đủ điều kiện tiêm chủng
17 854/FLC 12/04/2024 Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Trung tâm tiêm chủng Long châu 49)
18 03/2024/TB-TTTCNC 12/04/2024 Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Trung tâm tiêm chủng Nga Cách)
19 09/TB-GSP 10/04/2024 Thông báo đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc (Phòng khám đa khoa Tây Tiến)
20 03/TB-CTAĐ 10/01/2024 Thông báo cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc Tiêm chủng vắc xin An đức cơ sở 5
21 04/TB-CTAĐ 10/01/2024 Thông báo cơ sở đáp ứng thực hành tốt bảo quản thuốc, nguyên liệu làm thuốc Tiêm chủng vắc xin An đức cơ sở 6
22 174/TB-SYT 08/04/2024 THÔNG BÁO Bệnh viện Nam Lương Sơn báo cáo người hành nghề không làm việc tại cơ sở
23 188/TB-SYT 11/04/2024 Công ty cổ phần dược phẩm FPT Long Châu – Địa điểm kinh doanh Trung tâm tiêm chủng Long Châu 49 công bố đủ điều kiện tiêm chủng
24 176/TB-SYT 09/04/2024 Phòng khám đa khoa Tây Tiến đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị
25 187/TB-SYT 11/04/2024 THÔNG BÁO Phòng khám đa khoa Kỳ Sơn thuộc Công ty cổ phần quốc tế Nam Kỳ Sơn đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị
26 138/TB-SYT 03/04/2024 THÔNG BÁO Phòng khám chuyên khoa Nội Đức Hạnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị
27 137/TB-SYT 03/04/2024 Phòng khám đa khoa tư nhân Hà Nội - Hòa Bình đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị
28 131/TB-SYT 02/04/2024 THÔNG BÁO Về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Phòng khám Chuyên khoa Y học cổ truyền Khiêm Yến
29 130/TB-SYT 02/04/2024 THÔNG BÁO Về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Phòng khám Nội tổng hợp Trần Văn Vĩnh
30 Số ký hiệu 33/TB-SYT 07/03/2024 THÔNG BÁO Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa tư nhân Yên Thủy thuộc Công ty TNHH một thành viên y dược Yên Thủy
31 Số ký hiệu 46/TB-SYT 18/03/2024 Về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Phòng khám đa khoa tư nhân Bảo An (thuộc Công ty TNHH Phòng khám Bảo An)
32 Số ký hiệu 47/TB-SYT 18/03/2024 Về việc công bố người hành nghề không còn làm việc tại Phòng khám đa khoa tư nhân Bảo An (thuộc Công ty TNHH Phòng khám Bảo An)
33 Số ký hiệu 52/TB-SYT 18/03/2024 THÔNG BÁO Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Phòng khám chuyên khoa Tai Mũi Họng Tùng Dương
34 Số ký hiệu 58/TB-SYT 19/03/2024 Về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Phòng khám đa khoa Senpen Trung Tây Bắc (thuộc Công ty Cổ phần y dược học cổ truyền Hòa Bình)
35 Số ký hiệu 60/TB-SYT 19/03/2024 Về việc công bố Trạm Y tế xã Phú Vinh đủ điều kiện tiêm chủng
36 Số ký hiệu 63/TB-SYT 20/03/2024 THÔNG BÁO Trạm Y tế xã Mỵ Hòa thuộc Trung tâm Y tế huyện Kim Bôi công bố Danh sách đăng ký người hành nghề
37 Số ký hiệu 67/TB-SYT 21/03/2024 THÔNG BÁO Phòng khám đa khoa tư nhân Hòa Bình công bố Danh sách đăng ký người hành nghề
38 Số ký hiệu 69/TB-SYT 22/03/2024 THÔNG BÁO Phòng khám nội tổng hợp báo cáo người hành nghề không làm việc tại cơ sở
39 Số ký hiệu 78/TB-SYT 22/03/2024 Cơ sở tự công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm
40 Số ký hiệu 106/TB-SYT 28/03/2024 THÔNG BÁO Phòng khám chuyên khoa răng hàm mặt TT công bố Danh sách đăng ký người hành nghề
41 122/TB-SYT 29/03/2024 THÔNG BÁO Phòng khám đa khoa tư nhân Hà Nội - Hòa Bình báo cáo người hành nghề không làm việc tại cơ sở
42 Thông báo 03/2023/TB-TTTCNC 20/03/2024 Công cố cơ sở đủ điều kiện đáp ứng GSP cho cơ sở tiêm chủng (Trung tâm tiêm chủng Nga Cách) Vắc xin
43 Thông báo số 42/TB-SYT 14/03/2024 Thông báo cơ sở công bố đủ điều kiện tiêm chủng Phòng Tiêm chủng Vắc xin An Đức - Cơ sở 3
44 Thông báo số 34/TB-SYT 07/03/2024 Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Bảo Quân thuộc Công ty TNHH một thành viên Y tế Bảo Quân
45 Thông báo số 29/TB-SYT 06/03/2024 Cơ sở công bố đủ điều kiện tiêm chủng Trung tâm tiêm chủng Nga Cách
46 Công văn số 104/SYT-NVY 12/01/2024 phê duyệt đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh Cơ sở dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại nhà Medlatec Hòa Bình (Thuộc Công ty TNHH Medlatec Hòa Bình)
47 Thông báo số 25/TB-SYT 26/02/2024 danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại Phòng khám đa khoa Kỳ Sơn thuộc Công ty cổ phần quốc tế Nam Kỳ Sơn
48 Công văn số 2850/SYT-NVY 25/09/2023 phê duyệt điều chỉnh đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (lần 04)
49 Công văn số 197/SYT-NVY 19/01/2024 phê duyệt đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám chuyên khoa nội tổng hợp)
50 Công văn số 59/SYT-NVY 08/01/2024 phê duyệt đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh (Phòng khám Nha khoa thế hệ mới AT)
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay686
  • Tháng hiện tại12,608
  • Tổng lượt truy cập504,007
logo So Y te
QUAY LẠI
SỞ Y TẾ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây