Tìm kiếm thông tin

 Văn bản theo cơ quan ban hành: Văn bản Sở Y tế

STT Số kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu
1 495/TB-SYT 17/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Lạc Sỹ thuộc Trung tâm Y tế huyện Yên Thủy
2 494/TB-SYT 18/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Phòng khám đa khoa Kỳ Sơn thuộc Công ty cổ phần quốc tế Nam Kỳ Sơn
3 493/TB-SYT 17/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Thanh Sơn (cơ sở 1), huyện Lương Sơn
4 492/TB-SYT 17/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Thanh Sơn (cơ sở 2), huyện Lương Sơn
5 491/TB-SYT 17/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế thị trấn Lương Sơn, huyện Lương Sơn
6 490/TB-SYT 17/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Vân Sơn (cơ sở 1), huyện Tân Lạc
7 487/TB-SYT 16/07/2024 Thông báo Trung tâm y tế huyện Đà Bắc đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị
8 486/TB-SYT 16/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc
9 485/TB-SYT 16/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Cao Dương (cơ sở 2) huyện Lương Sơn
10 484/TB-SYT 14/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Bảo Hiệu (cơ sở 1) thuộc Trung tâm Y tế huyện Yên Thủy
11 483/TB-SYT 14/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trung tâm Y tế huyện Yên Thủy
12 482/TB-SYT 14/07/2024 Thông báo về việc công bố người hành nghề không còn làm việc tại Trạm Y tế xã Lạc Sỹ, huyện Yên Thủy
13 476/TB-SYT 10/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình
14 475/TB-SYT 10/07/2024 Thông báo về việc công bố người hành nghề không còn làm việc tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình
15 474/TB-SYT 10/07/2024 Thông báo về việc công bố người hành nghề không còn làm việc tại Phòng khám đa khoa Kỳ Sơn thuộc Công ty cổ phần quốc tế Nam Kỳ Sơn
16 471/TB-SYT 10/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Suối Hoa (cơ sở 1), huyện Tân Lạc
17 470/TB-SYT 10/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Thống Nhất (cơ sở 3) thuộc Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy
18 467/TB-SYT 09/07/2024 Công bố cơ sở VNVC Hòa Bình –Công ty cổ phần vacxin Việt Nam đủ điều kiện tiêm chủng
19 469/TB-SYT 09/07/2024 Thông báo Trung tâm y tế huyện Yên Thủy báo cáo người hành nghề không làm việc tại cơ sở
20 468/TB-SYT 09/07/2024 Thông báo Trung tâm y tế huyện Lạc Thủy báo cáo người hành nghề không làm việc tại cơ sở
21 466/TB-SYT 08/07/2024 Thông báo về việc công bố người hành nghề không còn làm việc tại Phòng khám đa khoa Kỳ Sơn
22 462/TB-SYT 08/07/2024 Thông báo về việc công bố người hành nghề không còn làm việc tại Trung tâm y tế huyện Tân Lạc
23 459/TB-SYT 07/07/2024 Thông báo về việc công bố người hành nghề không còn làm việc tại Trạm Y tế xã Phong Phú, huyện Tân Lạc
24 458/TB-SYT 07/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Nhân Mỹ, huyện Tân Lạc
25 457/TB-SYT 07/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế thị trấn Mãn Đức, huyện Tân Lạc
26 454/TB-SYT 03/07/2024 Thông báo Trung tâm y tế huyện Mai Châu đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh tại đơn vị
27 453/TB-SYT 03/07/2024 Thông báo về việc công bố người hành nghề không còn làm việc tại Trạm y tế xã Quyết Chiến thuộc Trung tâm y tế huyện Tân Lạc
28 452/TB-SYT 03/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trung tâm Y tế huyện Cao Phong
29 451/TB-SYT 03/07/2024 Thông báo về việc công bố người hành nghề không còn làm việc tại Trung tâm y tế huyện Cao Phong
30 450/TB-SYT 03/07/2024 Thông báo về việc công bố người hành nghề không còn làm việc tại Trung tâm y tế huyện Lạc Sơn
31 449 /TB-SYT 03/07/2024 Thông báo về việc công bố người hành nghề chấm dứt hành nghề tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Hòa Bình
32 443 /TB-SYT 01/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Suối Hoa (cơ sở 1), huyện Tân Lạc
33 442 /TB-SYT 01/07/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Thịnh Minh (cơ sở 2), thành phố Hòa Bình
34 441/TB-SYT 30/06/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trung tâm Y tế thành phố Hoà Bình (cơ sở 1)
35 439/TB-SYT 27/06/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Hợp Thành, thành phố Hòa Bình
36 438/TB-SYT 25/06/2024 Thông báo về việc công bố người hành nghề không còn làm việc tại Trạm Y tế xã Cao Sơn (cơ sở 3), huyện Lương Sơn
37 437/TB-SYT 25/06/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Cao Sơn (cơ sở 3), huyện Lương Sơn
38 436/TB-SYT 25/06/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế phường Dân Chủ (cơ sở 1), thành phố Hòa Bình
39 435/TB-SYT 25/06/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế phường Dân Chủ (cơ sở 2), thành phố Hòa Bình
40 434/TB-SYT 25/06/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Lâm Sơn huyện Lương Sơn
41 433/TB-SYT 25/06/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Thống Nhất (cơ sở 2), huyện Lạc Thủy
42 431/TB-SYT 25/06/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Mông Hóa (cơ sở 2) thuộc Trung tâm Y tế thành phố Hòa Bình
43 430/TB-SYT 25/06/2024 Thông báo về việc công bố người hành nghề không còn làm việc tại Trạm Y tế xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn
44 429/TB-SYT 25/06/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Nhuận Trạch, huyện Lương Sơn
45 428/TB-SYT 25/06/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Tân Thành (cơ sở 2) huyện Mai Châu
46 427/TB-SYT 25/06/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Phòng khám đa khoa Kỳ Sơn thuộc Công ty cổ phần quốc tế Nam Kỳ Sơn
47 426/TB-SYT 25/06/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Thống Nhất (cơ sở 1) thuộc Trung tâm Y tế huyện Lạc Thủy
48 425/TB-SYT 25/06/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trung tâm Y tế huyện Tân Lạc
49 424/TB-SYT 24/06/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Cao Sơn (cơ sở 1) huyện Lương Sơn
50 423/TB-SYT 24/06/2024 Thông báo về việc công bố danh sách đăng ký người hành nghề tại Trạm Y tế xã Cao Sơn (cơ sở 2) huyện Lương Sơn
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập3
  • Hôm nay430
  • Tháng hiện tại9,694
  • Tổng lượt truy cập517,341
logo So Y te
QUAY LẠI
SỞ Y TẾ
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây